تبلیغات
رفتار شناسی کودک و خانواده+مثبت اندیشی
تاریخ : شنبه 14 آذر 1394 | 03:15 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽﮐﺮﺩ .ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺪﯾﻤﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻧﻈﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺣﺎﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺐ ﻣﺮﺩ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ..…ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺷﺖ .ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ، ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻭﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺑﻮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ، ﺑﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺑﻮﺩ، ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻼ ﻭ ﯾﮏﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ.ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭﺁﻥ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﻫﺮ ﺳﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ!!زندگی عمل کردن است .این شکر نیست که چای را شیرین میکند بلکه حرکت قاشق چای خوری است که باعث شیرین شدن چایی میشود.....!

در بازی زندگی استاد تغییر باشیم
طبقه بندی: داستان های کوتاه،

تاریخ : شنبه 14 آذر 1394 | 03:10 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

پیرمردی که‌ شغلش ‌دامداری‌ بود‌، نقل‌ میکرد:‌‌‌‌‌

گرگی در اتاقکی در آغل گوسفندان ما زاییده بود و سه چهار توله داشت و اوائل کار به طور مخفیانه مرتب به آنجا رفت و آمد می کرد و به بچه هایش میرسید ، چون ‌آسیبی ‌به‌ گوسفندان‌ نمیرساند‌ وبخاطر ترحم‌ به‌ این ‌حیوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌ بچه‌هایش‌، او را بیرون ‌نکردیم‌، ولی ‌کاملا ا‌و را زیر نظر‌ داشتم‌.

این‌ ماده‌ گرگ ‌به ‌شکار میرفت‌ و هر بار مرغی‌، خرگوشی ‌، بره‌ای شکار میکرد و برای ‌مصرف ‌خود و بچه‌هایش ‌می آورد‌.

اما با اینکه ‌رفت ‌آمد ‌او از آغل‌ گوسفندان ‌بود، هرگز متعرض‌ گوسفندان ‌ما نمیشد‌.

ما دقیقا آمار گوسفندان ‌و‌بره های‌ آنها ‌را داشتیم‌ وکاملا" مواظب‌ بودیم‌، بچه‌ها تقریبا‌ بزرگ ‌شده‌‌‌‌ بودند.

یک‌بار و در غیاب ‌ماده ‌گرگ ‌که ‌برای ‌شکار رفته‌ بود، بچه‌های ‌او‌‌ یکی ‌از ‌بره‌ها را کشتند!

ما صبرکردیم، ببینیم ‌چه ‌اتفاقی‌ خواهد افتاد‌؛ وقتی ‌ماده ‌گرگ ‌برگشت ‌و این ‌منظره ‌را دید، به ‌بچه‌هایش ‌حمله‌ور شد؛ آنها ‌را گاز می گرفت و میزد ‌و بچه‌ها ‌سر و صدا و جیغ ‌میکشیدند ‌و پس ‌از آن ‌نیز ‌همان‌ روز ‌آنها را برداشت‌‌ و از ‌آغل ‌ما رفت‌.

روز بعد، با کمال ‌تعجب ‌دیدیم، گرگ، یک ‌بره‌ ای شکار کرده و آن‌ را نکشته ‌و زنده ‌آن‌ را از دیوار‌ آغل ‌گوسفندان ‌انداخت ‌رفت‌.»

این ‌یک ‌گرگ ‌است‌ و با سه‌ خصلت‌:

درندگی

وحشی‌بودن‌

و حیوانیت

‌شناخته‌میشود‌

اما میفهمد، هرگاه ‌داخل ‌زندگی ‌کسی‌ شد و کسی ‌به ‌او ‌پناه‌ داد و احسان‌کرد به‌ او خیانت ‌نکند ‌و اگر‌ ضرری‌ به ‌او زد ‌جبران نماید.

هر چیزی رو میشه درست کرد جز ذات خراب.!!!
طبقه بندی: داستان های کوتاه،

تاریخ : شنبه 14 آذر 1394 | 03:04 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

یکی داشت می رفت ....پایش به سکه ای خورد. فکر کرد سکه

طلاست...

نور کافی نبود،کاغذی را آتش زد تا آن را بهتر ببیند...

دید که یک سکه دوریالی است...بعد دید کاغذی که آتش زده یک اسکناس هزار تومانی است...با خودش گفت چی رو بخاطر چی آتش زدم؟؟؟؟؟؟

این واقعیت زندگی خیلی از ما آدم هاست...

اغلب چیزهای عظیم را به خاطر چیزهای بسیار کوچک آتش میزنیم و خودمان هم خبر نداریم..... .
طبقه بندی: موفقیت و تفکر مثبت،

تاریخ : شنبه 14 آذر 1394 | 02:59 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

یکی از بزرگان می گفت:

ما یک گاری چی در محلمان بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند.

یک روز مرا دید و گفت حاج آقا سلام، ببخشید خانه تان را گازکشی کرده اید؟

گفتم بله.

گفت: فهمیدم چون سلام هایت تغییر کرده!

آقا می گوید من تعجب کردم گفتم: یعنی چه؟

گفت: قبل از اینکه خانه ات گازکشی شود، خوب مرا تحویل

می گرفتی، حالم را می پرسیدی، همۀ اهل محل همین طور هستند.

هرکس خانه اش گازکشی می شود دیگر سلام علیک او تغییرمی کند.

این آقا که از بزرگان است فرمود: من فهمیدم سی سال، سلامم بوی نفت می داد. عوض اینکه بوی خدا بدهد.

سی سال او را با اخلاق اسلامی تحویل گرفتم ولی خیال می کردم اخلاقم اسلامی است ....

درحقیقت حال که خانه را گازکشی کردم ناخودآگاه فکر کردم نیازی نیست دیگر به او سلام کنم.

یادمان باشد ، سلاممان بوی نیاز ندهد

هرکس را برای خودش بخواهیم نه جایگاهش نه موقعیتش نه ثروتش ونه ... .
طبقه بندی: داستان های کوتاه،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:25 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

اگر مهم ترین دغدغه‌های والدین، کشاندن کودکان به مسیر صحیح زندگی و تربیت باشد و در این راه با جدیت تمام استقامت داشته و پشتکار به خرج دهند، مسلم است که ثمره شیرین زحمات خود را در آینده نه چندان دور خواهند چشید و نتیجه تلاش آنان در وجود فرزندانی شایسته و کارآمد پدید خواهد آمد.

باید در نگاه والدین عشق به تعلیم و تربیت موج بزند و فرزند این عشق را حس کند. اگر در این راه عاشقی قدم گذاشتید و عاشقانه و در راه رضای خدا و بر اساس میل باطنی و عمیق پدر و مادر بودن خودتان گام برداشتید، بدانید موفق عمل کرده‌اید و نتیجه خوبی خواهید گرفت.

شک نکنید کسی که این عشق را در وجود شما قرار داده و شما با این عنوان مهم و بزرگ می‌توانید گام در نهادینه کردن و تربیت فرزندانتان بردارید، خداوند بزرگ و متعال است و اوست که در ذهن و فکر و جسم شما این عشق را به وجود آورده است.

خداوندی که ناظر بر اعمال است و خوب می‌داند که پدر و مادرها به چه صورت از خود می‌گذرند تا بتوانند برای فرزندانشان جانفشانی کنند.

خوب به این مسئله آگاه هستید که تعلیم، آموزش، تربیت و… عشق می‌خواهد و این عشق با توکل به خداوند هر لحظه بیشتر می‌شود و شما می‌توانید در اقصی نقاط زندگی خود را با این توکل بالا بکشید و از خداوند بخواهید به شما کمک کند تا در راه رشد و تعالی و به سرانجام رساندن فرزندتان شما را یاری نماید. وقتی می‌دانید خداوند این عشق را در وجود والدین قرار داده، پس مطمئن باشید این نیروی زیاد را نیز خودش به شما خواهد داد تا بتوانید در این راه هر لحظه موفق تر و بهتر عمل کنید.

هر قدمی که شما با عشق کامل برای تربیت فرزندتان برمی دارید، در پیش درگاه خداوند محفوظ است و دارای اجرت و پاداش است، پس به محکمی و با ایمان قلبی قدم بردارید و بکوشید تا هرچه بهتر آنان را به سرمنزل مقصود برسانید.
⭕️خوش‌گفتاری

همانطور که آگاه هستید، لحن خوب در کنار گفتار خوب می‌توانید نتیجه خوبی را در بر داشته باشد. گفتار صحیح، لفظ درست و نرم، خوش اخلاقی، خوش رفتاری، نرم خویی، مهربانی، برخورد مناسب، ابراز عشق و علاقه و… مسائلی هستند که والدین می‌توانند با استفاده از آنها در تربیت خود موفق عمل کنند.

گفتار خوب می‌تواند گرمی را در بین شما و فرزندتان بیشتر کند. تجربه ثابت کرده والدینی که با نرمی و خوش رفتاری و خوش گفتاری با فرزندانشان برخورد می‌کنند، خیلی بیشتر از بقیه شاهد پیشرفت فرزندانشان بوده‌اند. تاثیر مثبت گفتار خوب و لطیف به اندازه‌ای زیاد است که فرزند در خودش حس خودباوری و خودشناسی را احساس می‌کند و سعی می‌کند بر برخوردها و عملکردهای مثبت خودش بیشتر بیفزاید.

گفتار خوش، طرز صحبت مناسب، خوش خلقی و بسیاری موارد اینچنینی به والدین کمک می‌کند تا بتوانند هرچه بیشتر در راستای اهداف خوب خود نسبت به فرزندانشان بهتر عمل کنند. فرزندانی که قرار است آینده این مرز و بوم را با دستانشان رقم بزنند. رفتار مناسب و خلق و خوی نرم به شما کمک می‌کند تا فرزندانی آرام و خوش صحبت تربیت کنید و خودتان از این ثمره و میوه زندگی تان لذت ببرید.

ارتباط گفتاری بهترین و راحت ترین و کم‌هزینه ترین وسیله تربیتی است که اگر با روش‌های درست انجام شود، بهره‌های خوبی را نصیب مربیان و والدین خواهد نمود. به کار بردن کلمات احترام آمیز و دلنشین در برخورد با فرزندان، تاثیر فوق‌العاده‌ای در جذب و انعطاف آنها نسبت به این مسئله دارد. به خاطر داشته باشید اگر می‌خواهید در آینده نزدیک فرزندان شما با آرامی و خوش خلقی با دیگران رفتار کنند، از امروز خودتان باید این کار را سرلوحه کارهایتان قرار دهید، یعنی با نرم‌خویی و گفتار مناسب آنها را ترغیب کنید تا بتوانند تا در آینده فرد مناسب و خوبی برای خود و جامعه شان باشند.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:23 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


از بررسی نتایج برخی تحقیقات که د‌ر د‌هه آخر قرن بیستم د‌ر جهان انجام شد‌ه د‌ریابیم:

▪ یکی از عوامل ضعف خانواد‌ه‌های امروزی، کاهش نقش پد‌ر د‌ر خانواد‌ه است.

▪‌ کود‌کانی که د‌ر غیبت پد‌ر پرورش یافته‌اند‌، زمینه‌های بروز بزهکاری د‌ر آنان بیشتر است.

▪‌ کود‌کانی که از تربیت و همراهی پد‌ر د‌ر بازی و تفریح و سرگرمی برخورد‌ار بود‌ه‌اند‌، ضمن د‌اشتن روابط عمیق‌تری با د‌وستان، د‌ارای خود‌ کنترلی و مهارت بیشتر د‌ر بیان حالات هیجان خود‌ و تشخیص احساسات و عواطف د‌یگران بود‌ه‌اند‌.

▪‌ پد‌رانی که د‌خالت بیشتری د‌ر تربیت د‌اشته‌اند‌، فرزند‌ان آنها علاوه برد‌اشتن رفتار مسئولانه، حسن مسئولیت پذیری بالاتری د‌ر مورد‌ رفتار خود‌شان د‌اشته، کمتر د‌یگران و شانس و «اقبال بد‌» را به عنوان مشکلات رفتاری خود‌ مطرح می‌کرد‌ند‌.

▪‌ فرزند‌انی که پد‌ران آنها به اند‌ازه کافی د‌ر تربیتشان نقش د‌اشته‌اند‌، د‌ارای توانمند‌ی بیشتری د‌ر حل مسائل، مهارت‌های کلامی و پیشرفت تحصیلی بود‌ه‌اند‌.

▪ مشاهد‌ات بیانگر آن است افراد‌ی که د‌ر بزرگسالی همد‌لی بیشتری با د‌یگران نشان می‌د‌هند‌، د‌ر کود‌کی از مشارکت صحیح پد‌ر د‌ر تربیت خود‌ بهره‌مند‌ بود‌ه‌اند‌.

▪‌ پسران نوجوان ناقد‌ پد‌ر به راحتی د‌چار اضطراب و ناراحتی می‌شوند‌.

▪‌ د‌ر خانواد‌ه‌هایی که پد‌ر حضور ند‌اشته و یا وجود‌ش بی‌تاثیر باشد‌. فرزند‌ تمایل بیشتری به الگو قرارد‌اد‌ن رفتار ماد‌ر نشان می‌د‌هد‌، این امر مشکلاتی را به ویژه برای پسران به وجود‌ می‌آورد‌.

▪ ‌د‌ختران خانواد‌ه‌هایی که د‌ر آنها ماد‌ر مسلط و پد‌ر منفعل بود‌ه است، د‌ر د‌وره نوجوانی و بزرگسالی و د‌ر ارتباط با مرد‌ان و تشکیل خانواد‌ه بیشتر د‌چار مشکل شد‌ه‌اند‌.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:21 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

از آنجا که یک کودک سرشار از انرژی است، نیازمند این است که این انرژیها را تخلیه کند و کودک چاره ای جز بازی کردن ندارد. بسیاری از والدین ترجیح می دهند که فرزندشان در گوشه ای بنشیند و با خود بازی کند، اما این توقع صحیحی نیست، زیرا موجب می شود که کودک به انزوا و گوشه گیری مبتلا شود.
توجه داشته باشید که کودک، در حین بازی با همسالان، استعدادهایش کشف می شود و مهارتهای زیادی را می آموزد. بزرگسالان یعنی پدر و مادر باید خود را تا سرحد بچگی پایین آورده و با او بازی کنند و با بازی کردن خود با فرزند، رضایت او را حاصل کنند. بازی کردن والدین با فرزندان، باعث می شود که آنها، آرام آرام تجارب خود را به فرزندان منتقل کرده و دست آنها را گرفته و از نردبان ترقی و کمال بالا ببرند.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،


به همسرتان بسیار عشق بورزید؛

با دیده احترام به مادر خانواده بنگرید و از او به نیکی یاد کنید، در نتیجه‌ تکریم پدر از مادر، عملا بذر قدرشناسی در خانواده کاشته و درک ارزش‌ها و حفظ حرمت‌ها شکل می‌گیرد.

برای فرزندتان زمان کافی بگذارید:

توجه به علایق فرزند و برنامه‌ریزی برای انجام آنها مثل پارک، سینما، دوچرخه‌سواری و… و از سوی دیگر تنظیم زمان روزانه یا هفتگی برای هم‌صحبت‌شدن با فرزند، گفت‌وگوی دوستانه با فرزندان به‌ویژه نوجوانان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر پدران بتوانند به‌عنوان یک مربی علاقه‌مند، به افکار فرزندانشان گوش داده و به آن احترام بگذارند فرزندان دیگر درصدد کناره‌گیری از پدر و خانواده نخواهند بود.

احساسات خود را بیان کنید:

اگر فرزندان در خانه محبت را تجربه‌ نکنند با روش‌های مخرب دیگر به‌دنبال آن می‌گردند. هر روز به فرزندتان بگویید دوستت دارم. باید توجه داشته باشید محبت، بجا و به‌موقع باشد و از زیاده‌روی بپرهیزید.

قاطع باشید و تصمیمات خود را قاطعانه اجرا کنید:

الگوبودن پدر در اجرای قوانین خانوادگی به‌عنوان یک سرمشق قلمداد می‌شود. قوانین خانواده را مشخص و وظایف فرزندان را بیان کنید. اقتدار در سایه مهربانی، دوستی و قاطعیت شکل می‌گیرد نه در برخورد خشن، ناسزاگویی یا احتمالا کتک‌زدن.

از سرزنش و مقایسه فرزند خود بپرهیزد:

سرزنش نوعی تحقیر فرزند است که موجب ناامنی و اختلال روانی او می‌شود. مقایسه هم سبب کاهش اعتماد‌به‌نفس فرزند و ندیدن توانایی‌ها و سرمایه‌های وجودی او می‌شود.

به تحصیل و درس فرزند خود اهمیت دهید:

در جریان امور درسی او باشید و به مدرسه فرزند خود سر بزنید.

مستبد نباشید:

به‌جای رابطه خشک و آمرانه ارتباطی توأم با گذشت و صبر داشته باشید تا مروت و مردانگی را بیاموزند. سعی کنید به‌عنوان یک مشاور در کنار فرزندتان باشید نه یک فرمانده مستبد.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:18 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


«مادر دارای دو گونه نقش و تأثیر درباره کودک است: نقش وراثتی و نقش محیطی در جنبه وراثت همه آنچه که مربوط به ویژگی جسمی و روانی او اجداد گذشته است از طریق ژنها و کانال او به طفل منتقل می شود صفات و شرایط جسمانی از زشتی و زیبایی، شکل، قد، حتی بیماری های مزمن از گذشتگان به طفل می رسد و این صفات بگونه ای است که در تمام مدت حاملگی و حتی در دوران شیردهی با طفل همراه است در حالیکه نقش وراثتی پدر پس از انعقاد نطفه پایان می پذیرد و انتقال بعدی در این دسته از صفات مطرح نیست.

در آنچه که مربوط به محیط می شود طفل تحت تأثیر محیط رحم حجم و فشار ویژگیهای شیمیایی آن است تا محیط خارجی و بیرون رحم طرز فکر خوبیها، رفتارهای مادر برای کودک درس است از او نسبت به زندگی دید پیدا می کند و در سایه دیدن نقش های خوب و بد او الگو گرفته و صاحب فرهنگ می شود اگر طول مدت روابط وراثتی کودک را با مادر در مقایسه با پدر در نظر بگیریم خواهیم دید که بسیار متفاوت و حتی از دیدی می توان گفت قابل مقایسه نیست و بهمین ترتیب در جنبه محیطی هم می دانیم طفل تا مدتها تنها در آغوش مادر است و پس از آن هم تا سن مدرسه ای در کنار مادر است مدت رابطه او با مادر به مراتب بیشتر از پدر است» 

البته تأثیرات محیطی کودک از مادر بستگی به نگرش زن از مادر شدن دارد چرا که هر زنی از مادر شدن تصویری در ذهن دارد برای عده ای مادر شدن تحمیلی و برای عده ای سعادت و افتخار است مادرانی که ذهنیت مثبت به مادر شدن خود دارد. تأثیرات مثبتی بر فرزندان خود در رفتار و کردار خواهند داشت تا مادرانی که این ذهنیت را ندارند.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:17 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


با آغاز تولد کودک وظایف مادر رنگ و صورت دیگری بخود می گیرد و بار مسئولیت اش سنگین تر و در عین حال لذت بخش می شود و مارد بعد از تولد کودک خود وارد دنیا دیگر می شود و فکر و اندیشه اش و جهان بینی اش و علاقه و سلیقه و ذوق همه و همه فرم کاملتر بخود می گیرد او خود را در قبال کودک مسئول می بیند و از طرف دیگر خود را امانت خدا می داند. مادران تنها وظیفه ندارند که شکم کودکان خود از غذاهای مختلف پرسازند و یا بدن آنها را با لباسهای قشنگ و شیک بپوشاند بلکه وظیفه مهمتر آنها این است که روح کودکان خود پر محبت و لطف سازند تا بعد فردی خود بین و خود خواه و پر مدعا و از خود راضی بار نیاید و به علت کسر عواطف به بیماری روانی دچار نشود.  مادر باید علاوه بر محبت به کودک باید وظیفه ی حمایت و مراقبت و هدایت و سازندگی شخصیت کودک و غیره خود انجام دهد.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:16 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


در ایجاد و ساختن شخصیت کودک مادر نقش اول را دارد از آن بابت است بعد از تولد مادر با کودک روابطی متعدد از خشم و مهر و تشویق و تنبیه و قهر و آشتی انس وقاحت دارد مادر از هر جهت به کودک نزدیک است نخستین زمزمه سرودها ابراز احساسات از سوی او بر کودک القاء می.شود و او را سخت وابسته و شیفته خود می سازد و بدینسان وظیفه مادر در این زمینه مهم است او باید شخصیت آینده طفل راپایه گذاری کند. آغاز سازندگی شخصیت پی ریزی شخصیت کودک از همان روزهای اول تولد و شاید هم کمی بشتر از عامل رحم شروع شود. همان گونه که نوع غذا مادر در دوران حمل و طرز فکر و اندیشه ها و هیجانات و اضطراب او و نیز بیماریهای مزمن او در کودک اثر می گذارد .
پس از تولد از همان روزهای اول زندگی و از دوران شیر خوارگی پی ریزی شخصیت مخصوصاً در جنبه اجتماعی و اخلاقی و عاطفی و روانی و جسمی و روحی و ذهنی آغاز می گردد و این زمان اتفاق می افتد که مادر به شناخت کامل از کودک خود رسیده باشد شناخت کامل ازکودک با تعمیق و دقت لازم دربازیها و گفته ها و رفتارها امکان پذیر است و از این طریق است که می توان تمایلات و خواستهای درونی و طرز اندیشه کودکانه او را در یافت روش درست را برای اصلاح یا بازسازی شخصیت کودک در پیش گرفت.
 «یکی از مسائل ظریف در تربیت کودکان ایجاد عادتهای خوب و ریشه کن نمودن عادات بد است» که این وظیفه هم از عهد مادر بر می آید .
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:15 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


حداقل نیاز انسان به روح خدایی، مانند احتیاج نوزاد است به مادر. به همان میزان كه جسم برای ادامه حیات به هوا و غذا نیازمند است، روح و باطن نیز به هدایت الهی و روح ربانی محتاج است.
 آرامش جان، زمینی حاصلخیز است كه دانه های “خواست و نیاز” در آن به خوبی می روید، نیازهای به حق خود را در یاد خداوند كه آرامش جان و قلب است، بكارید تا به خوبی تحقق یابند. خداوند همراه كسی است كه او همراه خداوند باشد. با توجه به خداوند و خواندن نام های او، همراهی و پشتیبانی خدا را به سوی خود جلب كنید.
 انسان همان است كه به آن توجه می كند، پس به خداوند توجه كنید تا الهی شوید!به خدا توكل كنید. هرچه ارتباط شما با خدا، “آن نیروی عظیم و خرد لایتناهی” بیشتر و بیشتر شود، آرامش و نشاط بیشتری را در خود تجربه می كنید و هر چه ارتباط شما با خدا محدودتر شود، ترس و اضطراب بیشتری بر شما چیره می شود. خداوند فرموده است: “اگر مرا یاری كنید، شما را یاری می كنم و قدم هایتان را استوار می گردانم.” یار خدا بودن یعنی بر اساس قوانین الهی رفتار كردن، گناه نكردن، كمك به دیگران، نرنجاندن دیگران، احترام به والدین و غیره. “یار خدا بودن” در واقع همان “یاری كردن به خود” است.طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:13 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


هر فكر، صورتی از انرژی است كه در جهت نیكی یا بدی خود تولید می كنیم. با اندیشیدن به افكار بهشتی با نیروی بهشتی مرتبط می شویم، شادی را احساس می كنیم و آفتاب سرور را هر جا كه رویم، می تابانیم. یاد بگیرید كه احساس هایتان را از طریق افكار مثبت مهار كنید. به دقت افكارتان را زیر نظر بگیرید و هنگامی كه یك فكر منفی هجوم می آورد، خودتان را وارسی و به جای آن یك فكر مثبت جایگزین كنید. ذهن مثبت، اوضاع مثبت را به خود جلب می كند. به خاطر داشته باشید كه عالم، به نیات ما پاسخ می دهد. افكار و عقاید ما به صورت انرژی از وجودمان ساطع می شود و به جهان بیرون راه می یابد و محیط سعی می كند آنچه را كه می خواهیم، به ما هدیه كند. راز توفیق آن است كه میزان انرژی خود را در جهت مثبت و صعودی افزایش دهیم و برای خود و دیگران همیشه بهترین ها را بخواهیم. چرا كه حتی اگر در مورد دیگران نیت بد و منفی داشته باشیم، آثار مخرب آن گریبانگیر خودمان می شود. چه زیباست كه بهترین نیات و آرزوها و افكار را برای خود و دیگران داشته باشیم تا به اوج آرامش و شادی برسیم.طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:12 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


در این جهان، هیچ حادثه ای برحسب تصادف نداریم و در همه وقایعی كه روی می دهند، لطف و رحمت الهی نهفته است. تمام حوادث برای ما پیام هایی دارند كه سبب تكامل روحمان می شوند. مثلاً شما می توانید پیام آن حادثه به ظاهر بد را بعد از گذشت مدت زمانی بفهمید و یا حتی ممكن است تا زمانی كه زنده هستید متوجه نشوید. زیرا بسیاری از این وقایع فراسوی ادراك ما و جزء اسرار الهی هستند و تلاش برای فهم حكمت خداوند با هوش محدودمان، مانند سنجش اقیانوس با پیمانه است. همچنین در ذهن الهی از دست دادنی ای وجود ندارد و اگر شما به ظاهر چیزی را از دست می دهید، معادل آن شیء و یا حتی بالاتر از آن را به دست خواهید آورد و تمام این اشیاء به عنوان وسیله ای برای تكامل و زیبایی روح شما هستند. بیایید كاملاً بپذیریم كه در هر موقعیت نامطلوب، نیكی پنهانی برای همه وجود دارد. “ساقی هر چه ریزد از لطف اوست.”
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده، موفقیت و تفکر مثبت،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:12 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


در دل توفان هم، آرامش نهفته است. مهم نیست كه در هر زمانی از روز چه اتفاق بیفتد. هرچه مسائل به نظر مشكل و پردردسر بیایند و هرچه قدر هم كه بخواهیم كارهای زیادی را در آن واحد انجام دهیم، باید فقط به خلوتگاه درون خویشتن برگردیم و آرامش درونی پیدا كنیم. برای دسترسی به خلوتگاه درونی، چشم هایتان را ببندید و روشنایی آرام و ملایمی را درون خود تصور كنید. این فضا جایی است كه ضربان قلب شما به فرمان شما آرام می تپد- به آن جا بروید. از دور دست، استاد معنوی تان از راه می رسد؛ در گوشتان زمزمه می كند: “هرجا می توانید خوبی كنید، در هرچه می توانید، به هرشكل كه می توانید، هر وقت كه می توانید، به همه اشخاصی كه می توانید و تا زمانی كه می توانید.” نور سفیدی فضای دلتان را آرام می كند، سپس بر این آرامش حاصل شده تمركز كنید.طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:10 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .


بدن وسیله زندگی است نه جوهر آن. آن قدر كه ما انسان ها با ظاهر جسمی خود مشخص می شویم، یك درخت با تنه اش مشخص نمی شود. تجربیات ما باید مثل شاخه های درخت به ما شكل بدهد، ولی این كار را نمی كند. فقط جوهره وجودمان است كه با شرایطی محیطی از بین نمی رود، شكسته نمی شود و یا در معرض دید و بررسی دیگران قرار نمی گیرد. وجود داشتن، پرمعنا و پرمفهوم است: من وجود دارم، من هستم، من اینجا هستم، من در حال شدن هستم، تنها من هستم كه زندگی ام را می سازم و… هر كدام از ما انسان ها در این دنیا مأموریت خاصی داریم. با كمك كردن به دیگران و مهرورزی به آنان، باعث تكامل روحمان می شویم. رسالت اصلی ما در این دنیا بیدار شدن و بیدار كردن است و زندگی ما به منزله یك سفر است و هدف نیست. منظور از بیداری، فعال شدن در همه ابعاد وجود و همه زوایای زندگی است. مانند: بیداری روحی، بیداری جسمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… بیداری به زمان، مكان و خلاصه در یك كلام بیداری الهی!طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:09 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .
تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:07 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

این گروه از کودکان 15 درصد با تغییرات راحت نبوده و دیر به آنها عادت می کنند.و با دیگران دیر جوش می خورند و در نتیجه کمررو و خجالتی به نظر می رسند.

آنها نیازمند یک مکان آرام و ساکت هستند و با سروصدا بی قرار و ناراحت می شوند.(از جمله خوابیدن)

به اسباب بازی های جدید توجه چتدانی نمیکنند و در محیطهای جدید کمی مضطرب و نا آرام هستند.

با افراد جدید در ابتدا ساکت و کم حرف هستند.

در خوردن حساس هستند.(فقط علاقه به برخی از غذاها نشان می دهند)

در آموزش دستشویی کمی مقاومت دارند و معمولا دیر کنترل ادار و مدفوع خود را به دست می آورند.

در زمین بازی ،کودکان تمایلی به دور شدن از والدین خود ندارند.

لباس های قدیمی و راحت را به لباس نو ترجیح می دهند.

خواب های ترسناک زیاد می بینند.

نسبت به انتقاد حساسیت زیادی دارند.

در بازی هم سن و سالان بیشتر نظاره گر و تماشاچی هستند تا خود بازیگر باشند.

تمایل به بودن و بازی با سایر بچه ها نشان می دهند ولی خود از شرکت باز می دارند.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 07:00 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

هرگز در حضور او برچسب کم رویی و خجالتی نزنید و نگذارید دیگران نیز چنین کاری کنند.

هرگز خجالت و رفتار او را دست مایه خنده قرار ندهید.

هرگز حتی به شوخی کودک را مورد تمسخر قرار ندهید و از کاربرد کلمات منفی جدا خودداری کنید.

نگرانی خود را در مورد مسله ای که دارد،نشان ندهید.

هرگز او را توبیخ یا سرزنش نکنید.

اگر در گفت و گویی فرزندتان پاسخ نمی دهد،به جای او جواب ندهید و معذرت خواهی نکنید و بلافاصله با بیان مطلبی تمرکز بر روی او را برطرف کنید.

هرگز او را مقایسه نکنید.

اگر کودکتان مورد تمسخر قرار گرفت حمایت کنید و نشان دهید ناراحتی او را درک می کنید.

کوچکترین حرکت کودک که مغایر با خجالت کشیدن است را تشویق کنید.

در مواردی که کودک راحت نیست و خجالت می کشد یا احساس ترس و نگرانی دارد اصرار در انجام آن کار نکنید.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : Mehrdad .

☀️رنجش

رنجش در یک رابطه حاصل ناکامی است. ناکامی از براورده شدن انتظار ما در اون رابطه. اولین رنجشی که همه ما تجربه کردیم در رابطه با مادر و جانشینان روانی او و در دوران نوزادی رخ داده، زمانی که به عنوان نوزاد نیازهای بی پایانی داشتیم و مادر از عهده تامین همه اونها برنمیومد. در هر حال تجربه رنجش یک تجربه ناگزیره. چه در کودکی وچه در بزرگسالی.

با توجه به تعریف، از اونجا که انتظار من در یک رابطه پاسخ داده نشده و یا من انتظار شخص مقابل رو نتونستم براورده کنم برای ایجاد رابطه موثر، ما نیاز داریم که دنیای پدیدار شناسی همدیگه رو درک کنیم و طی مراحلی به ارتباط موثر با هم دست پیدا کنیم تا نهایتا به صمیمیت برسیم.
طبقه بندی: رفتار شناسی کودک و خانواده،

.: تعداد کل صفحات 4 :. 1 2 3 4