تبلیغات
رفتار شناسی کودک و خانواده+مثبت اندیشی - رشد روانی
تاریخ : جمعه 13 آذر 1394 | 12:17 ق.ظ | نویسنده : Mehrdad .

 تفرد و استقلال نظر، توجه بیشتر به معنویت و خدا جوئی، خدمت و نیکوکاری - یافتن خردمندی و میل به ارشاد و راهنمائی.
روانشناسی بر این باور است که انسان سلامت و خوب رشد یافته، هر چه در مسیر زندگی جلوتر می رود، از خود مداری و خود کامگی به رابطه و وحدت ارتباطی با دیگران شوق مند تر می شود.
بخصوص در مدل روانشناسی انسان گرا، انسان رو به کمال با فضیلت های انسانی دل مشغول تر می شود و رذیلت های اخلاقی را با وسواس بیشتری شناسایی می کند.
انسان رو به کمال معناهای دقیق تری برای فضیلت های اخلاق و معنوی پیدا می کند. مثلاً:
خرد - را قوت و قوائی می داند که دانش را در قالب مصلحت های انسانی بکار می گیرد.
شجاعت - را قوت و قوائی که در برابر منافع آسان و سهل، اراده می کند که راه پر هزینه ولی شرافتمندانه را بر گزیند.
انسانیت - قوائی که طبیعتاً مرزهای خیر و شر را در رابطه ی انسان و دیگران تعیین می کند و مهربانی و عشق را می آموزد.
عدالت - قوائی که حق را آنگونه که طرفین احساس می کنند تقسیم می کند.
تواضع - قوائی که حد و حدودی معقول برای هر انسان تعیین می کند و ایستگاهی متناسب با کرده ها و نا کرده ها به او نشان می دهد. نیروئی که تورم نفس را فرو می نشاند و بما ادب و آداب همجواری با دیگران می آموزد.
فراسوئی - قوائی که انسان را از خود رها و به جهانی وسیع تر وصل می کند.
جائی که بخشیدن دیگران، قدرشناسی، زیبائی شناسی، امید و خوش بینی، مزاح و خلاقیت و بالاخره معنویت متعالی قرار دارد.طبقه بندی: موفقیت و تفکر مثبت،